Төлөөлөн удирдах зөвлөл


Нэр Эрхэлдэг ажил Сонгогдсон хугацаа Тайлбар
Mонгол улсын төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлж буй гишүүд
Т.Лхагвасүрэн Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн, ТУЗ-ийн дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ц.Шинэхүү Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн, ТУЗ-ийн дарга 4/29/2020 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
Г.Эрдэнэбулган ЗГ-ийн хэрэг эрхлэх газар, Хууль, эрхзүйн газар, Засгийн газрын референт 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ч.Цэвэгдорж Үндэсний Статистикийн Хороо, Тамгын газрын дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
Ж.Цогтбаяр СЯ, СХЭУГ-ын Санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
М.Лхагважав Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтсийн мэргэжилтэн 4/29/2020 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.
Хараат бус гишүүд
Ж.Тамир Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газрын дарга 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Л.Болормаа Төрийн банк, Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн захирал 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дахин сонгогдсон.
Ц.Норовжамц Интер аудит ХХК, Аудитор 4/30/2018 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон.