Нүүр
Байгууллага
Суурин утас

Суурин утас

Дан багцийн үйлчилгээ

Суурин утас нь орчин үед албан харилцааны чухал хэрэгсэл, бизнесийн соёлыг бүрдүүлэх болсон төдийгүй суурин утасны дугаар нь тухайн байгууллагын байр суурь, үйл ажиллагааны тогтвортой байдал, үнэ цэнийг илэрхийлдэг.

Давуу талуудаас ...

baiguullaga/icon1.png

Тасралтгүй

Үл тасалдах чанар /Цахилгаан тасарсан үед ч ажиллана/
baiguullaga/icon2.png

Хязгааргүй

Сүлжээндээ хязгааргүй болон бусад сүлжээнд ярих минутын эрхтэй
baiguullaga/icon3.png

Элгэсэг

Суурин утасны дугаарын сүүлийн 4 оронгоор байгууллага дотроо үнэгүй ярина
baiguullaga/icon4.png

Тохиромжтой

Байгууллагын дуудлагыг гар утасруугаа шилжүүлэх боломжтой

Багцын тариф

/НӨАТ орсон/

Багц 1

13,200₮

 • Анхны холболтын хураамж Улаанбаатарт 33,000₮, Орон нутагт 16,500₮
 • Сүлжээндээ болон 26хххх дугаар руу яриа Хязгааргүй
 • Бусад сүлжээнд 200 минут
 • Нэмэлт үйлчилгээ 1ш
Багц 2

33,000₮

 • Анхны холболтын хураамж Улаанбаатарт 33,000₮, Орон нутагт 16,500₮
 • Сүлжээндээ болон 26хххх дугаар руу яриа Хязгааргүй
 • Бусад сүлжээнд 400 минут
 • Нэмэлт үйлчилгээ 3ш
Багц 2

49,000₮

 • Анхны холболтын хураамж Улаанбаатарт 33,000₮, Орон нутагт 16,500₮
 • Сүлжээндээ болон 26хххх дугаар руу яриа Хязгааргүй
 • Бусад сүлжээнд 600 минут
 • Нэмэлт үйлчилгээ 5ш
Хэрэглэгчдийн сэтгэгдэл
Сүлжээгүй үед ч асуудалгүй ажиллах сүүлийн хэрэглээ
Байгууллагын дотоод холбоог бүрэн найдвартай хийж өгсөнд баярлалаа
Засвар үйлчилгээг түргэн шуурхай засаж өгсөнд танай хамт олонд баярлалаа.