Танилцуулга

National кабелийн телевиз

Монгол улсын хэмжээнд Улаанбаатар хот, 14 аймагт шилэн кабель, коаксаль кабел, агаарын сувгаар хослуулан дуу, дүрсний өндөр чанартайгаар 21 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Улсын хэмжээнд 16 студи байгуулан Баянзүрх, Баянгол, Хан-Уул,Сонгино-Хайрхан, Багануур дүүргүүд Архангай ,Өвөрхангай ,Баян-Өлгий ,Увс ,Хөвсгөл ,Говьсүмбэр,Дорнод ,Хэнтий ,Булган, Баянхонгор, Сүхбаатар, Дундговь, Ховд, зэрэг аймагт 80 гаруй сувгийг хэрэглэгчдэд хүргэн ажиллаж байна.

Монгол 49 суваг, спорт 10 суваг, хүүхдийн 5 суваг, танин мэдэхүйн 4 суваг, кино болон энтертаймент 8 суваг, мэдээллийн 7 суваг тус тус дамжуулдаг болно.