Шинэ хэрэглэгч болох

Conference Call

CC-Host буюу Дуудлага үүсгэгчийн Заавар

Call Conference үйлчилгээний дугаар үүсгэхдээ та WWW.FREECONFERENCECALL.COM сайт руу нэвтэрч ашиглах дугаараа үүсгэнэ.

Дуудлага үүсгэгч нь нэвтрэх код, үүсгэсэн дугаараа бусаддаа дамжуулж уг дугаар дээр нэгэн зэрэг холбогдох цагаа тохирсоноор дуудлагад оролцогчид холбогдон зэрэг ярих боломж үүснэ.

HOST буюу Дуудлага үүсгэгчээс өгөх тохиргоо

Хурлын дугаар үүсгэсэн хэрэглэгч оролцогчдоос илүү олон боломжоор тохиргоо хийх боломжтой.