Нэмэлт үйлчилгээ

Интернэт

Байгууллагын хувийн виртуал сүлжээ

Олон салбар бүхий аж ахуй нэгжүүдэд зориулсан нууцлал өндөртэй онлайн сүлжээгээр мэдээллийг цаг алдалгүй хурдан шуурхай дамжуулдаг үйлчилгээ

Real IP хаягийн үйлчилгээ, тариф

/нөат ороогүй /

Org, net, com өргөтгөлтэй домайн нэрийн үйлчилгээний тариф

Домэйн нэр нь танай байгууллагын вэб хуудсыг интернэтэд төлөөлсөн нэр юм.Манай компани танд .com, .net, .org өргөтгөлтэй домэйн нэрийг санал болгож байна. Жишээ нь : www.taniicompaniiner.com, www.taniicompaniiner.net 

/нөат ороогүй /

И-мэйл байршуулах үйлчилгээ, тариф

Өөрийн байгууллагыг илэрхийлэх домэйн нэр, түүнд суурилсан байгууллагын нэр хүнд, бизнесийн соёл, баталгаат байдлыг илэрхийлэх албаны и-мэйл үйлчилгээ

/нөат ороогүй /

Сервер байршуулах үйлчилгээ

Сервер төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцсэн байр талбай, сүлжээ, цахилгаан тэжээл, тэдгээрийн нөөц холболт, тасралтгүй ажиллагаагаар хангах үйлчилгээ юм.