Үнэт цаасны мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчид

Өмнөх өдрийн хаалтын ханш: 920.75
Нээлтийн ханш: 921
Сүүлчийн ханш: 921
Тухайн өдрийн VWAP: 921
Авах дээд үнэ: 906 x 20
Зарах доод үнэ: 979 x 10
Нийт хувьцааны тоо ширхэг: 25,870,276
Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 25,870,276
Зарласан хувьцааны тоо ширхэг: 0
Өдрийн хязгаар: 921 - 921
Арилжигдсан ширхэг: 70
Арилжааны үнийн дүн: 64470
Хэлцлийн тоо: 2
52 долоо хоног: 900.00 - 1,379.00
Зах зээлийн үнэлгээ: 23,826,524,196.00
ISIN: MN00MCH02096