Албан байгууллага

Суурин утасны үйлчилгээ

                                     Албаны дугааргүй байгууллага нь Тамгагүй гэрээтэй адил

                                                Суурин утас-Бизнесийн соёлын илэрхийлэл

Давуу талууд:

 • -Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй  /өндөр давтамжит соронзон туяа цацруулахгүй, халахгүй/
 • -Тог цахилгаанаас шалтгаалахгүйгээр үл тасалдах найдвартай Холбоо
 • -Итгэл төрүүлэхүйц дипломат харилцаа
 • -Дүрсээ харж ярих болон факс, интернэт ашиглах.
 1. Камертай утасны аппарат ашиглан дүрсээ харж ярих
 2. Компьютер ашиглан дүрсээ харж ярих
 3. 25 хүртэлх хэрэглэгч дүрсээ харан хурал хийх, зайн сургалт хийх
 • -Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ
 1. Төлбөрөө хянаж, хэрэглээгээ зохицуулах
 2. 10 хүртэл хэрэглэгч дансаа хувааж ашиглах
 • -IP Centrex үйлчилгээ- байгууллагын дотуур гадуур холбоог цогцоор нь шийдэх үйлчилгээ
 1. Байрлал хамаарахгүй групп үүсгэн  үнэгүй ярих
 2. 10 хүртэл хэрэглэгчид дансаа хувааж ашиглах
 • -Biztone, автомат хариулагчийн үйлчилгээ
 • -Дуудлага шилжүүлэх, нууцлах, эзэнгүй байгаагаа мэдэгдэх гэх мэт 15 төрлийн нэмэлт үйлчилгээ ашиглах. 

                                        Ярианы тариф

                                                                                                                                                                                 /НӨАТ ороогүй/