Нүүр
Компанийн засаглал
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
Mонгол улсын төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлж буй гишүүд
Т.Лхагвасүрэн
Т.Лхагвасүрэн
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн, ТУЗ-ийн дарга
Сонгогдсон
4/29/2021
А.Молор
А.Молор
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн Удирдлага, төлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Сонгогдсон
4/29/2022
Г.Эрдэнэбулган
Г.Эрдэнэбулган
ЗГ-ийн хэрэг эрхлэх газар, Хууль, эрхзүйн газар, Засгийн газрын референт
Сонгогдсон
4/29/2021
Ч.Цэвэгдорж
Ч.Цэвэгдорж
ХНХЯ, Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга
Сонгогдсон
4/29/2021
Ж.Цогтбаяр
Ж.Цогтбаяр
СЯ, СХЭУГ-ын Санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга
Сонгогдсон
4/29/2021
М.Лхагважав
М.Лхагважав
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтсийн мэргэжилтэн
Сонгогдсон
4/29/2021
Хараат бус гишүүд
Ц.НОРОВЖАМЦ
Ц.НОРОВЖАМЦ
“Интер аудит” ХХК-ийн гэрээт аудитор
Сонгогдсон
4/28/2023
Х.БАЯНБАЙ
Х.БАЯНБАЙ
Акпар-Аудит” компанийн Ерөнхий захирал
Сонгогдсон
4/28/2023
С.ЦОЛМОН
С.ЦОЛМОН
Мандах их сургуулийн Ахисан түвшний сургуулийн захирал
Сонгогдсон
4/28/2023